2310 200501

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κύρια αιτία υπογονιμότητας στον άνδρα είναι η κιρσοκήλη, δηλ. η παθολογική διάταση & ανεπάρκεια των φλεβών πέριξ των όρχεων.

Αυτές οι φλέβες (δίκην φλεβικού πλέγματος) σχηματίζουν την έσω σπερματική φλέβα.

Με διαδερμικό ενδαγγειακό τρόπο,γίνεται καθετηριασμός της έσω σπερματικής φλέβας & ακολούθως εμβολισμός αυτής με μεταλλικά σπειράματα (coils) που διακόπτουν τη ροή αίματος εντός του φλεβικού πλέγματος πέριξ των όρχεων (άρση της κιρσοκήλης).

Η επέμβαση γίνεται διαδερμικά (χωρίς χειρουργικές τομές, με τοπική αναισθησία στο σημείο της αρχικής φλεβικής παρακέντησης), η ανάρρωση είναι ολίγων ωρών, η δε επάνοδος του ενδιαφερομένου στις καθημερινές δραστηριότητές του συντελείται την επομένη της επέμβασης. Στόχος της ανωτέρω επέμβασης είναι η βελτίωση της γονιμότητας στον άνδρα, όταν αυτή επηρεάζεται αρνητικά από την κιρσοκήλη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

Καθετηριασμός ΑΡ νεφρικής φλέβας. Σκιαγράφηση ΑΡ έσω σπερματικής φλέβας(κιρσοκήλη).
Καθετηριασμός ΑΡ έσω σπερματικής φλέβας(κιρσοκήλη).
Σκιαγράφηση ΑΡ έσω σπερματικής φλέβας(κιρσοκήλη).
Τοποθέτηση βιοσυμβατών σπειραμάτων(coils) εντός της φλέβας.
Απουσία σκιαγράφησης(απουσία αιματικής ροής) ΑΡ κιρσοκήλης. Άρση ΑΡ κιρσοκήλης.
Φυσιολογική σκιαγράφηση ΑΡ νεφρικής φλέβας στον μετά εμβολισμό έλεγχο.
Google+